Witaj Gościu Zaloguj się lub zarejestruj się.
Zaloguj
Regulamin Fuertigo

Polityka prywatności portalu szkoleniowego Fuertigo

Niniejsza polityka prywatności jest aktualną dla serwisu szkoleniowego Fuertigo Justyna Słobodzian oraz obowiązuje każdego użytkownika tego serwisu. Jego aktualna treść znajduje się pod tym adresem a o każdorazowej aktualizacji administrator będzie informował przez komunikaty systemowe oraz powiadomienia E-mail.

 

Polityka prywatności

Z portalu szkoleniowego Fuertigo można korzystać w różny sposób, np. korzystając z dostępnych na platformie szkoleń, bloga technologicznego oraz laboratorium. Zależy nam, aby użytkownicy korzystający z naszych usług dokładnie wiedzieli, jak wykorzystujemy te informacje oraz jak mogą chronić swoją prywatność.

W Polityce prywatności Fuertigo.pl opisano:

Jej treść została znacznie uproszczona, jednak w przypadku nieznajomości takich kluczowych terminów, jak plik cookie, adres IP czy przeglądarka, warto najpierw przeczytać ich definicje. Prywatność użytkowników jest dla serwisu szkoleniowego Fuertigo ważna, dlatego zachęcamy zarówno nowych, jak i doświadczonych użytkowników do zapoznania się z naszą praktyką w zakresie prywatności. W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z nami.

Gromadzone informacje

Aby oferować wszystkim użytkownikom lepsze usługi, zbieramy różnorodne informacje – od informacji podstawowych, takich jak określenie, jakim językiem posługuje się użytkownik, aż po te bardziej złożone, np. ustalenie jakie szkolenia użytkownik już odbył, które lekcje pominął itp.

Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:

Informacje podawane przez użytkownika podczas rejestracji. Podczas tej operacji prosimy o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer NIP.

Informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług Fuertigo – możemy zbierać dane o usługach, z których korzysta użytkownik, oraz sposobie, w jaki to robi. Są to między innymi:

Informacje o urządzeniu

Możemy gromadzić dane dotyczące urządzenia (takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego).

Informacje w dziennikach

Gdy użytkownik korzysta z usług lub wyświetla treści udostępnione przez Fuertigo, możemy automatycznie zbierać określone informacje i zapisywać je w dziennikach serwerów. Wśród nich mogą być:

Pamięć lokalna

Możemy zbierać informacje (m.in. dane osobowe) i przechowywać je lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z takich mechanizmów jak pamięć przeglądarki (w tym protokół HTML 5) oraz pamięci podręczne aplikacji.

Sposoby wykorzystania zgromadzonych informacji

Dane zbierane za pośrednictwem wszystkich naszych usług służą do udostępniania, utrzymywania, ochrony i udoskonalania tych usług oraz tworzenia nowych, a także do ochrony firmy Fuertigo i użytkowników jej usług.

Jeśli użytkownik kontaktuje się z Fuertigo możemy przechowywać związaną z tym korespondencję, aby ułatwić rozwiązywanie wszelkich problemów. Adres e-mail użytkownika możemy wykorzystywać do informowania go o naszych usługach, w tym o nadchodzących zmianach lub udoskonaleniach.

Informacje zgromadzone za pomocą plików cookie służą do zwiększania wygody użytkowników oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług. Na przykład dzięki zapisywaniu ustawień językowych usługi mogą być wyświetlane w języku preferowanym przez użytkownika.

Dane osobowe wykorzystywane są jedynie do wystawiania rachunków za wykupywane usługi.

Przed wykorzystaniem informacji w celu innym niż wymienione w niniejszej Polityce prywatności prosimy użytkownika o pozwolenie.

Transparentność i wybór

Ludzie mają różne obawy związane z ochroną prywatności. Naszym celem jest jednoznaczne określenie, jakie informacje gromadzimy, dzięki czemu użytkownik ma możliwość podejmowania istotnych decyzji co do sposobów ich wykorzystania. Użytkownik może na przykład:

Informacje udostępniane przez użytkownika

Wiele usług Fuertigo pozwala udostępniać informacje innym użytkownikom. Warto pamiętać, że publicznie udostępnione treści mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, takie jak Google. Nasze usługi zawierają różne opcje udostępniania materiałów użytkownika.

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

Zależy nam, aby użytkownik korzystający z usług Fuertigo miał dostęp do swoich danych osobowych. Jeśli są one niepoprawne, staramy się umożliwić ich szybką aktualizację lub usunięcie, chyba że musimy je zachować w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych. Podczas aktualizacji swoich danych osobowych użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim jego żądanie zostanie uwzględnione.

Możemy odmówić spełnienia żądań bezzasadnie wielokrotnie przesyłanych, wymagających nieproporcjonalnych nakładów prac technicznych (np. opracowania nowego systemu lub całkowitej zmiany dotychczasowej praktyki), stwarzających ryzyko naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (m.in. dotyczących informacji znajdujących się w kopiach zapasowych na taśmach).

Jeśli jesteśmy w stanie zapewnić możliwość dostępu do danych i poprawienia ich, robimy to bezpłatnie z wyjątkiem przypadków, w których wymaga to nieproporcjonalnego nakładu pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub złośliwym zniszczeniem. Z tego względu, gdy użytkownik usunie dane z usług Fuertigo, ich kopie nie zawsze są natychmiast usuwane z aktywnych serwerów oraz mogą nadal być przechowywane w systemach kopii zapasowych.

Informacje udostępniane przez Fuertigo

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Fuertigo, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

Dane osobowe przekazujemy podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Fuertigo zgodnie z naszymi instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.

Istnieją przyczyny prawne

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza firmy Fuertigo, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie informacji jest uzasadnione w związku z:

W przypadku fuzji lub przejęcia firmy Fuertigo bądź sprzedaży jej aktywów zapewnimy poufność wszelkich danych osobowych oraz powiadomimy odpowiednich użytkowników, zanim ich dane osobowe zostaną przeniesione lub objęte inną polityką prywatności.

Bezpieczeństwo informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić firmę Fuertigo i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Fuertigo. W szczególności:

Zastosowania

Polityka prywatności Fuertigo ma zastosowanie do wszystkich usług oferowanych przez firmę Fuertigo Justyna Słobodzian i jej podmioty stowarzyszone, w tym usług dostępnych w innych witrynach (np. usług reklamowych). Nie obejmuje to tych usług, w stosunku do których obowiązuje odrębna polityka prywatności, nie objęta niniejszą polityką prywatności.

Polityka prywatności Fuertigo nie ma zastosowania do usług oferowanych przez inne firmy lub osoby, w tym produktów i witryn wyświetlanych w wynikach wyszukiwania, witryn zawierających usługi Fuertigo oraz innych witryn, do których prowadzą linki z naszych usług. Polityce prywatności nie podlegają metody obsługi informacji stosowane przez inne firmy i organizacje, które reklamują nasze usługi oraz które mogą stosować pliki cookie oraz pozostałe technologie w celu wyświetlania i oferowania trafnych reklam.

Egzekwowanie

Regularnie sprawdzamy zgodność naszych procedur z Polityką prywatności. Przestrzegamy również kilku pakietów regulacji wewnętrznych. Po otrzymaniu formalnej skargi na piśmie kontaktujemy się z osobą, która ją złożyła. Współpracujemy z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie możemy rozstrzygnąć bezpośrednio z użytkownikami naszych produktów.

Zmiany

Polityka prywatności Fuertigo może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.